Čebelarstvo in čebele

Čebelarstvo in čebele


Čebelarstvo je ena najstarejših panog pri nas. V Sloveniji pa gojimo tudi svojo avtohtono kranjsko čebeljo pasmo (Apis Mellifera Carnica) po domače rečeno kar “Kranjska Sivka”. Čebele živijo v skupnosti imenovani čebelja družina. To družino sestavljajo ena matica (plodna samica), 15.000 do 70.000 čebel delavk (neplodnih samic) in v času rojenja okoli 100-1000 trotov (samcev).

čebelarstvo

Ste vedeli, da se medu ne da izboljšati! Čebele ga same pridelajo popolnega!

Ko bodo izginile čebele z obličja Zemlje, bo človek preživel le še štiri leta, saj brez čebel, ne bo več opraševanja, ne bo več rastlin, živali, ljudi.

Alber Einstein

 

Naloga matice (kraljice družine) je leženje jajčec in ustvarjanje potomstva. Na višku razvoja izleže dnevno od 1.000 do 1.500 jajčec. Čebele delavke prinašajo v panj medičino, cvetni prah in vodo ter skrbijo za vsa ostala opravila v njem. Naloga trotov je oploditev matice in ogrevanje čebeljega gnezda. Čebela delavka živi preko sezone le 4 do 6 tednov, v zimskem času pa 4 do 6 mesecev. Matica lahko živi do 5 let, medtem ko troti živijo v čebelji družini le v času rojenja.

Čebelja družina živi v panju (ali drevesnem duplu) na satju, ki ga zgradi sama. Za normalen razvoj potrebuje med, cvetni prah in vodo. Preko leta posamezna družina za svoj obstoj porabi približno od 50 do 80 kg medu in med 20 in 40 kg cvetnega prahu. Torej si lahko mislite koliko cvetnega prahu in medu morajo pridelati te pridne delavke, če ima lahko čebelarstvo tudi od tega na leto od 10-30 kg medu za lastne potrebe.

čebelarstvo čebele

 

Te naše pridne delavke imajo zelo pomembno vlogo tudi pri opraševanju rastlin. Tako je npr. neposredna gospodarska vrednost proizvodnje čebel (med, cvetni prah, itd.) precej manjša od njihove posredne – tj. opraševanja. Na podlagi teh izhodišč lahko poenotimo različne ocene v ugotovitev in pridemo do spoznanja, da je posredna gospodarska korist čebel stokrat večja od neposredne!čebelarstvo

Spletna trgovina

OBVESTILO: Na voljo imamo le še sveže zamrznjen cvetni prah! Opusti